Ir. Rob Wolfs

ARCHITECT

Gestructureerd werkende teamplayer met een sterk analytisch vermogen. Rob verenigt conceptuele denkkracht met een oplossingsgerichte houding. Met een luisterende attitude loyaal aan de wensen van opdrachtgevers.

'We investeren voortdurend in het doorgronden van de ontwerpopgave. Dit vraagt om een intens inlevingsvermogen in specifieke wensen en omstandigheden. Samen met onze opdrachtgevers gaan we op zoek naar optimale ontwerpoplossingen.

Vol overgave ontwikkelen wij ruimtelijke concepten waarin de gebruiker centraal staat. Functionaliteit, duurzaamheid, comfort, ruimtelijkheid en lichtinval zijn speerpunten in al onze ontwerpen. We geloven in een ontwerphouding die is gericht op het welbevinden van de gebruikers van gebouwen. 

We verenigen creativiteit met realisme en proberen middels het stellen van de juiste vragen onze opdrachtgevers te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.'

Ron Hochstenbach

BOUWMANAGER

All-round pragmaticus met een brede bouwkundige ervaring. Ron weet met een oprechte benadering prijsvormings- en uitvoeringsprocessen te managen. Verbindt bouwkundig vakmanschap met een doelgerichte mentaliteit.

'Met een gedegen bouwkundig vakmanschap slaan we een brug tussen ontwerp en uitvoering. Onze professionele, integere en pragmatische houding stelt ons in staat om alle betrokken partijen scherp te houden en opdrachtgevers te ontzorgen.

Een goed georganiseerd bouwproces is voorwaarde voor het realiseren van een hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. We zorgen er tijdens het managen van voorbereidings- en uitvoeringsprocessen voor dat projecten binnen de gestelde grenzen van tijd, geld en kwaliteit kunnen worden gerealiseerd.

We voorzien in alle noodzakelijke contractstukken met uitvoerende partijen en zorgen voor een heldere afstemming tussen de diverse disciplines.'

ARCHITECTEN EN BOUWMEESTERS

Louis Eijssenweg 8
6049 CD Herten-Roermond

info@architectenbouwmeesters.nl

Rob Wolfs: 06 147 954 69
Ron Hochstenbach: 06 139 930 60

WWW.ARCHITECTENBOUWMEESTERS.NL
 

website door Sparkybag