[x]

DUURZAAMHEID


Geïnteresseerd in inventieve ontwerpoplossingen en gespecialiseerd in energieneutrale bouwconcepten, zijn wij ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid als architect. Middels intelligente afwegingen rond functionaliteit, maakbaarheid, energie- en milieubelasting, onderhouds- en kostenaspecten, dragen we bij aan de totstandkoming van duurzame gebouwen.
 
ARCHITECTEN EN BOUWMEESTERS heeft een positieve en praktische visie op duurzaamheid. Zo biedt energieneutraal bouwen kansen op het gebied van comfort, financiën en milieu. Voor ons is duurzaamheid geen modewoord maar een intrinsieke benaderingswijze, die een integrale aanpak vergt.
 
Energieneutraal bouwen gaat verder dan het toepassen van enkele energiebesparende maatregelen. Met kennis van en ervaring met zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten, komen we tot optimale, duurzame ontwerpoplossingen. Onafhankelijkheid van externe energiebronnen maakt duurzame gebouwen tot intelligente gebouwen.
 
ARCHITECTEN EN BOUWMEESTERS wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van energieneutrale gebouwen. We investeren voortdurend in het uitbreiden van onze kennis op dit gebied en gaan samenwerkingsverbanden aan met diverse partijen met eenzelfde ambitie.
 
Er zijn methoden om de milieuprestaties van een gebouw meetbaar te maken. We hebben aantoonbare ervaring met BREEAM certificering en beschikken over 2 BREEAM-experts binnen onze organisatie.